Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nepřihlášený uživatel Přihlásit

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury

Úvodní informace

Vítejte na serveru pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury.

V souvislosti s vládními a ministerskými omezeními spjatými s šířením pandemie COVID-19 Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/080 konané dne 17. 4. 2020 podpůrný program pro brněnskou kulturní nezřizovanou scénu Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19, který je cílen na jednorázovou neinvestiční finanční podporu nezřizovaným subjektům – právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím – působícím v oblasti kultury, na pokrytí a překlenutí nezaviněných finančních ztrát a výpadků způsobených opatřeními vlády a ministerstev kvůli šíření pandemie COVID-19 a jejich dopadů na uvedené subjekty.

Podávání žádostí o dotace v tomto dotačním titulu je možné od 26. 5. 2020 do 31. 7. 2020 včetně.

Znění tohoto dotačního programu: Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-1.

Všechny informace týkající se tohoto dotačního programu, podání žádosti a formulář žádosti jsou k dispozici ZDE.

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury bude probíhat v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019 včetně.

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2020 proběhlo v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019 je nyní ukončeno.

Poskytnutí dotací bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna dne 11. 2. 2020 pro všechny oblasti vyjma celoroční činnosti hudebních klubů, které byly schváleny 3. 3. 2020.
Výsledky jsou uveřejněny zde: https://dotace.brno.cz/zadosti.

Žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2020 nebudou vyhlašovány. O dotace v oblasti kultury se žádá vždy na rok nadcházející. Příjem dotací na rok 2021 bude probíhat pravděpodobně ve stejném termínu, tedy od 15. 8. do 30. 9., přesný termín bude znám v červnu, kdy budou projednávány dotační programy na rok 2021 a bude spolu s nimi bezodkladně uveřejněn.

Vaše podané žádosti najdete v menu Žadatel - archiv podaných žádostí.


Školení ve věci podávání žádostí o dotace
S ohledem na řadu změn v dotačních programech oproti předchozím rokům si dovolujeme žadatele vyzvat k absolvování školení.
Místo: Budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno - místnost tzv. "Podkova" (vpravo na 1. nádvoří Nové radnice).

Termíny:
21.8. 2019 15:00-17:00
28.8. 2019 15:00-17:00
4.9. 2019 15:00-17:00
18.9. 2019 15:00-17:00
24.9. 2019 14:00-16:00

S ohledem na omezenou kapacitu sálu nahlaste svoji účast na jednotlivý termín na e-mail pecinova.bronislava@brno.cz.

Po přihlášení můžete své v minulosti podané žádosti, hodnocení a vyúčtování zobrazit v menu Archiv žádostí.


Kontakty:
Webové stránky města Brna - Odbor kultury - Dotace
Programové dotace:
Dotační programy v oblasti: ● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance:
Mgr. Veronika Majíčková, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

Dotační programy v oblasti: ● celoroční činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti:
Bc. Bronislava Pecinová, DiS, kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

Dotační programy v oblasti: ● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury:
Mgr. Pavla Hujňáková, kontaktní telefon: 542 172 501, e-mail: hujnakova.pavla@brno.cz

Rozpočet a vyúčtování dotace:
Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Ing. Jana Seberová, kontaktní telefon: 542 172 315, e-mail: seberova.jana@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail: juricek.lukas@brno.cz

Technické problémy:
administrátor systému, kontaktní telefon: 542 173 134, e-mail: dotaceok@brno.cz


Podrobné informace k dotačnímu systému v oblasti kultury
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (pdf)
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A a B_6 (pdf)
Manuál - elektronický dotační systém (pdf)
Manuál pro žadatele na podávání žádostí (pdf)
Informace o ochraně osobních údajů (pdf)
Síť kreativních měst UNESCO (pdf)
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna (pdf)
Dotační kritérium - Principy bezpečnějšího nočního života (pdf)
Projekt Hard&Smart (pdf)
Časový harmonogram dotačního procesu 2020 (pdf)

Vyhlášené dotační programy v oblasti kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury (pdf)

Výsledky ankety - hodnocení dotačního systému - 2019 (pdf)

Informace pro příjemce dotací v oblasti kultury
Metodický návod pro příjemce dotace v roce 2020 (pdf)
Metodický návod pro příjemce čtyřletých dotací 2017-2020 (pdf)
Žádost o souhlas se změnou rozpočtu činnosti/projektu pro příjemce dotace v roce 2020 (xls)
Žádost o souhlas se změnu rozpočtu činnosti/projektu - čtyřleté dotace 2017-2020 (xls)