Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nepřihlášený uživatel Přihlásit

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury

Úvodní informace

Vítejte na serveru pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury.

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury bude probíhat v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019 včetně.

Podávání žádostí o dotace na roky 2021 (jednoletá) a 2021-2022 (dvouletá) je nyní ukončeno. Poskytnutí dotací bylo schváleno Zastupitelstvem města Brna dne 16. 2. 2021.

Výsledky jsou uveřejněny zde: https://dotace.brno.cz/schvalenedotace/.

Podávat žádosti bylo možné v termínu od 15. 8. 2020 do 30. 9. 2020. Finance alokované pro dotační programy v oblasti kultury byly beze zbytku rozděleny, žádné další dotační programy z rozpočtu města Brna v oblasti kultury na rok 2021 nebudou vyhlašovány. O dotace v oblasti kultury se žádá vždy na rok nadcházející. Podávání žádostí na rok 2022 bude probíhat pravděpodobně v termínu od 15. 8. 2021 do 30. 9. 2021.

Vaše podané žádosti najdete v menu Žadatel - archiv podaných žádostí.


Podávání žádostí o dotace v oblasti kultury na roky 2021 a 2021-2022 dle dotačních programů v oblasti kultury bude probíhat v termínu od 15. 8. 2020 do 30. 9. 2020 včetně.

Školení k podávání žádostí o dotace
Místo: Budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno - místnost tzv. "Podkova" (vpravo na 1. nádvoří Nové radnice).
Termíny:
17. 8. 2020 od 15:00 hod. – podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování
26. 8. 2020 od 15:00 hod. – podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování
7. 9. 2020 od 15:00 hod. – podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování

Školení je bezplatné a je kapacitně omezené. Svoji závaznou přihlášku na určitý termín školení zašlete na e-mail: majickova.veronika@brno.cz, a to nejpozději tři dny před konáním školení. V případě, že zastupujete právní subjekt, uveďte mimo své jméno i název daného subjektu. Nelze předběžně rezervovat několik termínů školení! Účast na školení Vám bude potvrzena e-mailem na základě Vaší přihlášky.


Školení ve věci podávání žádostí o dotace
S ohledem na řadu změn v dotačních programech oproti předchozím rokům si dovolujeme žadatele vyzvat k absolvování školení.
Místo: Budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno - místnost tzv. "Podkova" (vpravo na 1. nádvoří Nové radnice).

Termíny:
21.8. 2019 15:00-17:00
28.8. 2019 15:00-17:00
4.9. 2019 15:00-17:00
18.9. 2019 15:00-17:00
24.9. 2019 14:00-16:00

S ohledem na omezenou kapacitu sálu nahlaste svoji účast na jednotlivý termín na e-mail pecinova.bronislava@brno.cz.

Po přihlášení můžete své v minulosti podané žádosti, hodnocení a vyúčtování zobrazit v menu Archiv žádostí.

Založit žádost (Moje žádosti)    

Kontakty:
Webové stránky města Brna - Odbor kultury - Dotace
Programové dotace:
Dotační programy v oblasti: ● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance:
Mgr. Veronika Majíčková, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

Dotační programy v oblasti: ● celoroční činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti:
Bc. Bronislava Pecinová, DiS, kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

Dotační programy v oblasti: ● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury:
Mgr. Pavla Hujňáková, kontaktní telefon: 542 172 501, e-mail: hujnakova.pavla@brno.cz

Rozpočet a vyúčtování dotace:
Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Ing. Jana Seberová, kontaktní telefon: 542 172 315, e-mail: seberova.jana@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail: juricek.lukas@brno.cz

Technické problémy:
administrátor systému, kontaktní telefon: 542 173 134, e-mail: dotaceok@brno.cz


Podrobné informace k dotačnímu systému v oblasti kultury
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (pdf)
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A a B_6 (pdf)
Manuál - elektronický dotační systém (pdf)
Manuál pro žadatele na podávání žádostí (pdf)
Informace o ochraně osobních údajů (pdf)
Síť kreativních měst UNESCO (pdf)
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna (pdf)
Dotační kritérium - Principy bezpečnějšího nočního života (pdf)
Projekt Hard&Smart (pdf)
Časový harmonogram dotačního procesu 2021 (pdf)
Členové hodnoticích komisí

Vyhlášené dotační programy v oblasti kultury na roky 2021 (jednoleté dotace) a 2021-2022 (dvouleté dotace)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury (pdf)

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Výsledky ankety - hodnocení dotačního systému - 2019 (pdf)

Informace pro příjemce dotací v oblasti kultury v roce 2021 (jednoleté dotace) a 2021-2022 (dvouleté dotace)
Metodický návod pro příjemce dotace v roce 2021
Metodický návod pro příjemce dvouletých dotací 2021-2022
Žádost o souhlas se změnou rozpočtu činnosti/projektu pro příjemce dotace v roce 2021
Žádost o souhlas se změnu rozpočtu činnosti/projektu - dvouleté dotace 2021-2022