Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nápověda Nepřihlášený uživatel Přihlásit

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury

Úvodní informace

Vítejte na serveru pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury.

Vyhlášení dotačních programů na rok 2023 (jednoleté dotace) a 2023-2024 (dvouleté dotace)
Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/222 dne 1. 6. 2022 Dotační programy v oblasti kultury pro rok 2023 (jednoleté dotace) a 2023-2024 (dvouleté dotace).
Podávat žádosti bylo možné v termínu od 15. 8. 2022 do 30. 9. 2022.
Podávání žádostí je nyní ukončeno.
Žádosti o dotace na rok 2023 a roky 2023 - 2024 bude schvalovat Zastupitelstvo města Brna na zasedání konaném dne 28. 2. 2023. Výsledky budou uveřejněny zde.


Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2023
Podávat žádosti o dotaci je možné od 15. 4. 2023 do 6. 5. 2023.

Dotační program pro poskytnutí investičních dotací v oblasti kultury na pořízení techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2023

Formulář na podání žádosti - investiční program 2023


Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2022
Rada města Brna schválila na své schůzi č. R8/222 dne 1. 6. 2022 nový investiční Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2022. Podávat žádosti bylo možné v termínu od 15. 7. 2022 do 15. 8. 2022.

Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kultury na nákup nezbytné techniky nebo hudebních nástrojů v roce 2022

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury bude probíhat v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019 včetně.

Vaše podané žádosti najdete v menu Žadatel - archiv podaných žádostí.

Manuál - elektronický dotační systém (pdf)
Jak podat žádost o dotaci v kultuře? (video k vyplnění formuláře)
Manuál pro žadatele o dotace na rok 2023 (jednoletá dotace) a 2023-2024 (dvouletá dotace)

Nové složení hodnoticích komisí pro poskytování dotací v oblasti kultury
Rada města Brna projednala na své R8/222. schůzi dne 1. 6. 2022 složení hodnoticích komisí pro poskytování dotací v oblasti kultury na roky 2023-2024. Složení komisí dostupné zde.

Registrace/přihlášení
Registrace
  • Pokud jste zaregistrováni z Vašeho e-mailu (podávali jste žádost v minulých letech, ale nemáte k dispozici heslo) požádejte o nové heslo zde.
  • Pokud nejste zaregistrováni z Vašeho e-mailu (podáváte žádost poprvé nebo máte novou e-mailovou adresu), registrujte se zde.
Přihlášení
  • Pokud jste zaregistrováni - tzn. podávali jste žádost v minulých letech a máte k dispozici přihlašovací jméno a heslo, přihlašte se zde
    Poznámka: Pokud jste zadali heslo 3x špatně, Váš učet byl automaticky zablokován a nelze se s ním přihlásit. Obraťte se prosím na administrátora systému (kontakt níže) pro odblokování účtu.
  • Pokud jste zaregistrováni - tzn. podávali jste žádost v minulých letech ale nemáte k dispozici přihlašovací jméno nebo heslo, požádejte o nové heslo zde
    Poznámka: Pro vyžádání nového hesla musíte znát e-mailovou adresu, kterou jste zadali při dřívější registraci.

Registrace   Přihlášení   Zapomenuté heslo

Školení k podávání žádostí v oblasti kultury na rok 2022
Místo: Budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno – místnost tzv. "Podkova" (vpravo na 1. nádvoří Nové radnice).
Termíny: 30. 8. 2021 od 15:00 hod. nebo 6. 9. 2021 od 15:00 hod.
Školení je bezplatné a je kapacitně omezené (max. 30 osob). Svoji závaznou přihlášku na určitý termín školení zašlete na e-mail: majickova.veronika@brno.cz, a to nejpozději tři dny před konáním školení.
V případě, že zastupujete právní subjekt, uveďte mimo své jméno i název daného subjektu. Nelze předběžně rezervovat oba termíny školení! Účast na školení Vám bude potvrzena e-mailem na základě Vaší přihlášky.
Do prostor školení bude vstup možný pouze s nasazeným respirátorem nebo nanorouškou. Dle nařízení ministerstva zdravotnictví u sebe účastníci musí mít písemné potvrzení o jedné z níže uvedených možností:
- minimálně dva týdny od druhé dávky očkování
- negativní antigenní test provedený na odběrovém místě ne starší 72 hodin nebo negativní PCR test ne starší 7 dní
- certifikát o prodělání onemocnění COVID-19 (max. 180 dní)

Kontakty:
Webové stránky města Brna - Odbor kultury - Dotace
Investiční dotační program:
Bc. Bronislava Pecinová, DiS., kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

Programové dotace:
Dotační programy v oblasti: ● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance:
Mgr. Jaroslava Pešková, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: peskova.jaroslava@brno.cz

Dotační programy v oblasti: ● celoroční činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti:
Bc. Bronislava Pecinová, DiS, kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

Dotační programy v oblasti: ● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury:
Mgr. Pavla Hujňáková, kontaktní telefon: 542 172 501, e-mail: hujnakova.pavla@brno.cz

Vyúčtování a rozpočet žádostí:

dotační programy v oblasti ● divadla, performance a cirkusu ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic:
Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz

dotační programy v oblasti ● audiovize ● hudby:
Ing. Jana Seberová, kontaktní telefon: 542 172 315, e-mail:  seberova.jana@brno.cz

dotační programy v oblasti ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti:
Ing. Stanislav Jakša, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: jaksa.stanislav@brno.cz 

dotační programy v oblasti ● činnosti hudebních klubů ● literatury ● tance:
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail:  juricek.lukas@brno.cz

Technické problémy:
administrátor systému, kontaktní telefon: 542 173 335, e-mail: dotaceok@brno.cz
Dokumenty

Podrobné informace k dotačnímu systému v oblasti kultury
Dotační pravidla MMB
Dotace v oblasti kultury od A do Z
Cultural grants
Časový harmonogram dotačního procesu 2023
Členové hodnoticích komisí
Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Souhlas se zpracováním osobních údajů ve věci zveřejnění výsledků dotačního řízení
Informace o ochraně osobních údajů (pdf)

Vyhlášené dotační programy v oblasti kultury na rok 2023 (jednoleté dotace) a 2023-2024 (dvouleté dotace)

Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Další dokumenty
Síť kreativních měst UNESCO (pdf)
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna (pdf)
Principy bezpečnějšího nočního života (pdf)
Projekt Hard&Smart (pdf)
Evidence skutečných majitelů
Jak získat výpis z evidence skutečných majitelů?

Informace pro příjemce dotací v oblasti kultury v roce 2022

Metodický návod pro příjemce dotací z rozpočtu města Brna v oblasti kultury v roce 2022
Žádosti o souhlas se změnou projektu/činnosti
Žádost o souhlas se změnou rozpočtu projektu/činnosti 2022
Oznámení o vrácení dotace

Informace pro příjemce dotací v oblasti kultury v roce 2021 (jednoleté dotace) a 2021-2022 (dvouleté dotace)
Metodický návod pro příjemce dotace v roce 2021
Metodický návod pro příjemce dvouletých dotací 2021-2022
Žádost o souhlas se změnou rozpočtu činnosti/projektu pro příjemce dotace v roce 2021
Žádost o souhlas se změnu rozpočtu činnosti/projektu - dvouleté dotace 2021-2022
Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2021
Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace na roky 2021-2022

Informace k vyúčtování dotace  zde

Evaluace dotačního systému
Výsledky ankety - hodnocení dotačního systému - 2020