Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nepřihlášený uživatel Přihlásit

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury

Úvodní informace

Vítejte na serveru pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury.

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury bude probíhat v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019 včetně.

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury proběhlo v termínu od 15. 8. 2019 do 30. 9. 2019  a je nyní ukončeno. O výsledku budete vyrozuměni.
Vaše podané žádosti najdete v menu Žadatel - archiv podaných žádostí.


Školení ve věci podávání žádostí o dotace
S ohledem na řadu změn v dotačních programech oproti předchozím rokům si dovolujeme žadatele vyzvat k absolvování školení.
Místo: Budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno - místnost tzv. "Podkova" (vpravo na 1. nádvoří Nové radnice).

Termíny:
21.8. 2019 15:00-17:00
28.8. 2019 15:00-17:00
4.9. 2019 15:00-17:00
18.9. 2019 15:00-17:00
24.9. 2019 14:00-16:00

S ohledem na omezenou kapacitu sálu nahlaste svoji účast na jednotlivý termín na e-mail pecinova.bronislava@brno.cz.

Po přihlášení můžete své v minulosti podané žádosti, hodnocení a vyúčtování zobrazit v menu Archiv žádostí.


Kontakty:
Webové stránky města Brna - Odbor kultury - Dotace
Programové dotace:
Dotační programy v oblasti: ● divadla, performance a cirkusu ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● tance:
Mgr. Veronika Majíčková, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

Dotační programy v oblasti: ● celoroční činnosti hudebních klubů ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti:
Bc. Bronislava Pecinová, DiS, kontaktní telefon: 542 172 095, e-mail: pecinova.bronislava@brno.cz

Dotační programy v oblasti: ● audiovize ● hudby ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury:
Mgr. et Mgr. Kateřina Havelková, kontaktní telefon: 542 172 491, e-mail: havelkova.katerina@brno.cz

Rozpočet a vyúčtování dotace:
Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail: juricek.lukas@brno.cz

Technické problémy:
administrátor systému, kontaktní telefon: 542 173 134, e-mail: dotaceok@brno.cz


Podrobné informace k dotačnímu systému v oblasti kultury
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (pdf)
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A a B_6 (pdf)
Manuál - elektronický dotační systém (pdf)
Manuál pro žadatele na podávání žádostí (pdf)
Informace o ochraně osobních údajů (pdf)
Síť kreativních měst UNESCO (pdf)
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna (pdf)
Dotační kritérium - Principy bezpečnějšího nočního života (pdf)
Projekt Hard&Smart (pdf)
Časový harmonogram dotačního procesu 2020 (pdf)
Členové hodnotících komisí (pdf)

Vyhlášené dotační programy v oblasti kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti tance (pdf)
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury (pdf)