Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Nepřihlášený uživatel Přihlásit

Dotace z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury

Úvodní informace

Vítejte na serveru pro podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna v oblasti kultury.

Podávání žádostí o dotace dle dotačních programů v oblasti kultury proběhlo v termínu od 15. 8. 2018 do 30. 9. 2018 včetně a je nyní ukončeno. O výsledku budete vyrozuměni


Školení ve věci podávání žádostí o dotace
Místo: Budova Nové radnice MMB, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno - místnost tzv. "Podkova" (vpravo na 1. nádvoří Nové radnice).
Termíny:
3.9. 2018 od 15:00 hod. - podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování
17.9. 2018 od 15:00 hod. - podmínky podávání žádosti o dotace a její vyúčtování

Manuál pro žadatele je zde.

Své dříve podané žádosti, hodnocení a vyúčtování můžete zobrazit v menu Archiv žádostí.


Kontakty:
Webové stránky města Brna - Odbor kultury - Dotace
Programové dotace:
Mgr. Veronika Majíčková, kontaktní telefon: 542 172 074, e-mail: majickova.veronika@brno.cz

 - dotační programy v oblasti: ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury

Rozpočet a vyúčtování dotace:
Ing. Lenka Gregrová, kontaktní telefon: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jitka Pospíšilová, kontaktní telefon: 542 172 067, e-mail: pospisilova.jitka@brno.cz
Bc. Lukáš Juříček, kontaktní telefon: 542 172 473, e-mail: juricek.lukas@brno.cz

Technické problémy:
administrátor systému, kontaktní telefon: 542 173 134, e-mail: dotaceok@brno.cz

Podrobné informace k dotačnímu systému v oblasti kultury
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy (pdf)
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A a B_6 (pdf)
Manuál - elektronický dotační systém (pdf)
Informace o ochraně osobních údajů (pdf)